Site Overlay

Coaching ettevõtjatele

Coaching aitab Sinu kui alustava ettevõtja potentsiaali avanemisele ja erinevate võimaluste nägemisele saavutamaks soovitud eesmärke.

Sinu ettevõtte teenustel ja toodetel aitab soovitud kliendini jõuda lisaks müügile suunatud lihtsale kodulehele ja sotsiaalmeedia järjepideva sisuloomega tegelemisele Sinu enda aktiivne tegevus, mida saab avada tänu avatud ja arengule suunatud küsimuste professionaalse coachi juhendamisel.

Coaching aitab Sul:

  • paremini aru saada hetkeolukorrast või kõne all olevast probleemist;
  • näha asjaolusid uues valguses, s.o teise nurga alt;
  • selgusele jõuda soovitud tulemuse osas;
  • läbi mõelda erinevad tegevused nende saavutamiseks;
  • leida olemasolevatest võimalustest parim tegutsemisviis.

Sinu ettevõtlusega seotud vestluse käigus:

  • selgitame välja soovitud olukorra, kuhu Sina ettevõtjana soovib ideaalis jõuda;
  • arutame võimalike lahenduste üle, kuidas tänasest olukorrast soovitud olukorda jõuda;
  • paneme paika tegevusplaani, missuguste konkreetsete tegevused abil jõuda soovitud ideaalolukorra saavutamiseni;

Garantii: Kui Sa ei ole minu teenusega rahul, siis Sa ei pea selle eest maksma.

Esita päring:


Pessimist näeb igas võimaluses raskusi. Optimist näeb igas raskuses võimalusi.

Winston Churchill